پروژه اداری تندیس (Tandis)

پروژه اداری تندیس (Tandis)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده اداری تندیس

در پروژه اداری تندیس واقع در میدان تجریش، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها برای حفظ حریم خصوصی هر فضا، در پارتیشن ها نیز از پرده های بالارو اسکرین استفاده شده است.