پرده های شید


شیدها یکی از انواع پرده های بالارو می باشند، این دسته درصد کمی از نور را از خود عبور می دهند. بنابراین گزینه ی مناسبی برای فضاهایی با نور شدید می باشند. در عین حال به دلیل به صفر رساندن دید، نیاز فضا به محفوظ ماندن از دید بیرون را تامین می کند.


ادامه ...

پرده های اسکرین


اسکرین ها دسته ای دیگر از پرده های بالا رو هستند. این دسته درصد بیشتری نور را از خود عبور می دهند. این درصد بسته به نوع بافت پارچه متفاوت است. در عین حال برای فضاهایی که نیاز به حفظ مناطر بیرونی دارند ، گزینه بسیار مناسبی است.


ادامه ...

پرده های اسکرین


اسکرین ها دسته ای دیگر از پرده های بالا رو هستند. این دسته درصد بیشتری نور را از خود عبور می دهند. این درصد بسته به نوع بافت پارچه متفاوت است. در عین حال برای فضاهایی که نیاز به حفظ مناطر بیرونی دارند ، گزینه بسیار مناسبی است.


ادامه ...

پرده های بلک اوت


بلک اوت ها دسته ای دیگر از انواع پرده های بالارو می باشند. این دسته نور و دید فضا را به صفر می رساند و گزینه ی بسیار مناسبی برای خلق فضایی کاملا تاریک و محفوظ از دید می باشد.


ادامه ...
Call Now Buttonتماس با وراتی