چرا وراتی

وظیفه اصلی وراتی پاسخ گویی به نیازهای طراحان و معماران است. در تامین پرده ها تلاش کرده ایم تا با انتخاب گزینه های درست، تنوعی از رنگ و طرح و انواع پوشش پنجره را ارائه دهیم. تنوعی بی نظیر که دغدغه های معماران و طراحان را کاملا رفع می نماید. با ارائه خدمات مشاوره طراحی در کنار مشتریان خواهیم بود تا در کنار هم به مطلوب ترین نتیجه ممکن برسیم. در مشاوره طراحی با طراحان مسلط به طراحی داخلی همه جزئیات مرتبط با پرده ها و پوشش های پنجره بررسی خواهند شد.

وظیفه اصلی وراتی پاسخ گویی به نیازهای طراحان و معماران است. در تامین پرده ها تلاش کرده ایم تا با انتخاب گزینه های درست، تنوعی از رنگ و طرح و انواع پوشش پنجره را ارائه دهیم. تنوعی بی نظیر که دغدغه های معماران و طراحان را کاملا رفع می نماید. با ارائه خدمات مشاوره طراحی در کنار مشتریان خواهیم بود تا در کنار هم به مطلوب ترین نتیجه ممکن برسیم. در مشاوره طراحی با طراحان مسلط به طراحی داخلی همه جزئیات مرتبط با پرده ها و پوشش های پنجره بررسی خواهند شد.