درباره وراتی

انتخاب پرده و پوشش مناسب همیشه یکی از مهمترین دغدغه های طراحان و معماران بوده است. نصب پرده نیز از دیگر چالش هاست. نبود مجموعه ای متعد و کارآمد که بتواند در انتخاب پرده همچون یک مشاور زبردست در کنار طراحان باشد و بدون دغدغه نصب پرده ها را انجام دهد، از دیگر مسائل است.

ما در وراتی تیمی متشکل از طراحان، معماران و متخصصان اجرا هستیم. تجربه و دانش سالها فعالیت در صنعت معماری و طراحی داخلی به ما کمک می کند تا دغدغه های طراحان را کاملا درک کنیم و تلاش کنیم تا به بهتری نحو آن ها را پاسخ دهیم .


تامین، مشاوره طراحی و نصب پرده وظیفه اصلی وراتی است. شما می توانید از مرحله طراحی تا اجرای پرده و سایر پوشش های پنجره روی ما حساب کنید. طراحان ما با شناخت کامل از محصولات و همچنین تسلط بر طراحی داخلی در کنار طراحان و مشتریان هستند تا ایده آل ترین سیستم پوشش پنجره انتخاب شود. سپس متخصصان اجرا با جزئی نگری فراوان، پرده های انتخاب شده را نصب خواهند کرد. تنوع بی نظیری از محصولات و طرح ها را متناسب با نیاز طراحان آماده کرده ایم تا با توجه به سبک و حال و هوای طراحی فضا بتوانیم بهترین پیشنهاد ها را ارائه بدهیم .