انواع پرده مدرن
با بهترین کیفیت و بهترین قیمت


داستان ما


پنجره ها درهای نورند به ما. وقتی سراسر ملال شب می گذرد، خورشید آرام آرام سر از کوه ها بر می کشد و پنجره ها، این عاشقان نور، هماغوش خورشید می شوند و طلوع روز را به ما شادباش می گویند. پرده ها همچون لباسی بر تن نور،‌ زیبایی نور را دوچندان می کنند. ما در وراتی لباس های زیبایی بر تن نور میبافیم. بهترین هایشان را از سراسر جهان پیدا میکنیم تا به قامت دیدگان شما بیاویزیم. پرده ها گاه نور را همچون عروسی جوان و زیبا به تصویر می کشند و گاه،‌ چون زنی عشوه گر اما آرام در آستانه ۴۰ سالگی با هزار لوندی و تلالوی خروش میان سالگی. شما کدام تن پوش را برای نور پنجره هاتان انتخاب می کنید؟

 

نوآوری
کیفیت
غرور

تنوعی بی نظیر

دنیایی متفاوت از رنگ ها


تنوع محصولات ما، امکان انتخابی متفاوت و مطابق با سلیقه و فضا را به شما خواهد داد. تنوعی از متریال ها، فرم ها، سبک ها و رنگ ها را با ما تجربه کنید.