اندازه گیری | خدمات گروه پرده وراتی

اندازه گیری

در مرحله اول از خدمات وراتی، از محل شما بازدید خواهد شد و برداشت اندازه صورت می گیرد.

مشاوره و طراحی | خدمات گروه پرده وراتی

مشاوره و طراحی

برای داشتن ایده آل ترین پرده و پوشش برای فضای خود ، با مشاوران ما در ارتباط باشید. مشاوران و طراحان ما با توجه به ویژگی های فضا، مدل پنجره ها و سلیقه شما ایده های خود را با شما در میان می گذارند.

ترسیم نقشه های فنی و اجرای زیرسازی | خدمات گروه پرده وراتی

ترسیم نقشه فنی و اجرای زیرسازی

در بعضی موارد طراحی و اجرای پرده بنا به نیاز مشتری و یا مدل پنجره پیچیدگی هایی دارد که نیاز به لحاظ کردن نکات فنی و یا اجرای زیرسازی، نقشه های برق (در صورت پرده های موتوردار) و … می باشد، در این موارد ما با متخصصان خود در کنار شما خواهیم بود.

اجرا و نصب | خدمات گروه پرده وراتی

اجرا و نصب

در مرحله آخر با نصب فنی و اجرای دقیق پرده در کنار شما هستیم.