پروژه برج کیان | گروه پرده وراتی
پروژه برج کیان
اردیبهشت 28, 1401
پروژه مسکونی داریوش
تیر 14, 1400
پروژه بندرعباس | گروه پرده وراتی

پروژه بندرعباس

تامین و نصب پرده پروژه بندر عباس

در پروژه اداری فرمانیه  ترکیب اسکرین با تور ، فضایی بسیار لطیف مناسب با جهت شمال پروژه ایجاد کرده است . از شید ها با درصد دید صفر برای حفظ حریم فضاها در پارتیشن ها استفاده شده است .