پروژه مسکونی سعادت آباد
تیر 14, 1400
پروژه اداری گلرنگ
تیر 14, 1400

پروژه مسکونی اهواز

پروژه مسکونی اهواز

در پروژه مسکونی اهواز، برای هر فضایی از پرده ای متفاوت در آن فضا استفاده شده است . برای سالن از ترکیب دکوری های حریر و اسکرین استفاده شده است و برای اتاق خواب ها از پرده های مختلف و متناسب با آن فضا استفاده شده است.