پروژه بندرعباس | گروه پرده وراتی
پروژه بندرعباس
اردیبهشت 28, 1401
پروژه اداری تندیس
تیر 14, 1400

پروژه مسکونی داریوش

پروژه تامین و نصب پرده منزل مسکونی در منطقه داریوش

پرده های چند لایه یکی از زیباترین و متنوع ترین حالات پرده می باشد. در سالن پروژه مسکونی داریوش واقع در خیابان کامرانیه ، از ترکیب پرده های رومن، دکوری های پارچه ای و حریر استفاده شده است.