پروژه ویلایی دماوند
تیر 14, 1400
پروژه مسکونی اهواز
تیر 14, 1400

پروژه مسکونی سعادت آباد

پروژه تامین و نصب مسکونی سعادت آباد

در پروژه مسکونی سعادت آباد برای سالن از ترکیب پرده دکوری پارچه ای به همراه پرده اسکرین بالارو استفاده شده است. و در اتاق خواب همین ترکیب با کرکره و دکوری حریر مورد استفاده قرار گرفته شده است.