پروژه کارگزاری مفید شریعتی

کارگزاری مفید شریعتی | گروه پرده وراتی

پروژه اداری تندیس (Tandis) پروژه تامین و نصب پرده اداری تندیس در پروژه اداری تندیس واقع در میدان تجریش، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها برای حفظ […]

پروژه اداری فرمانیه

پروژه اداری فرمانیه (Farmanieh)​ | گروه پرده وراتی

پروژه اداری فلوتک (FlowTech) پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها […]

پروژه کارگزاری مفید جردن

پروژه کارگزاری مفید جردن (Jordan)​ پروژه کارگزاری مفید جردن (Jordan)​ | گروه پرده وراتی

پروژه اداری فلوتک (FlowTech) پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها […]

پروژه اداری نیاوران

پروژه اداری نیاوران (Niavaran)​ | گروه پرده وراتی

پروژه اداری فلوتک (FlowTech) پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها […]

پروژه مسکونی داریوش

پروژه مسکونی داریوش (Darioush)​ | گروه پرده وراتی

پروژه اداری فلوتک (FlowTech) پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها […]

پروژه مسکونی سعادت آباد

پروژه مسکونی سعادت آباد (Saadat Abad)​ | گروه پرده وراتی

پروژه اداری فلوتک (FlowTech) پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها […]

پروژه مسکونی اهواز

پروژه مسکونی اهواز (Ahvaz) | گروه پرده وراتی

پروژه اداری فلوتک (FlowTech) پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها […]

پروژه اداری گلرنگ

پروژه اداری گلرنگ (Golrang)​ | گروه پرده وراتی

پروژه اداری فلوتک (FlowTech) پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها […]

پروژه مسکونی دماوند

پروژه مسکونی دماوند (Damavand)​ | گروه پرده وراتی

پروژه مسکونی دماوند (Damavand) پروژه تامین و نصب پرده مسکونی دماوند در پروژه ویلایی دماوند ، برای هر فضایی از پرده ای متفاوت در آن فضا استفاده شده است . استفابرای سالن از ترکیب پرده های کنار رو پانچ با پرده های اسکرین بالارو استفاده شده است. استفاده از کرکره برای آشپزخانه امکان تنظیم نور […]