پروژه اداری پالادیوم (Palladium)

پروژه اداری پالادیوم (Palladium)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده اداری پالادیوم

در پروژه اداری پالادیوم برای پوشش پنجره ها، از لوور های عمودی چرمی استفاده شده است. لوور های عموری امکان تنظیم نور، در حالت های مختلف از عبور نور تا به صفر رساندن نور را دارد.