پروژه اداری گلرنگ (Golrang)

پروژه اداری گلرنگ (Golrang)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده اداری گلرنگ

در پروژه اداری گلرنگ پخش واقع در خیابان خالد اسلامبولی از ترکیب پرده های بالارو اسکرین به همراه دکور پارچه ای از جنس مخمل استفاده شده است. این ترکیب پرده متناسب با سبک فضا می باشد.