پروژه اداری فلوتک (FlowTech)

پروژه اداری پرده فلوتک | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده اداری فلوتک

در پروژه اداری فلوتک واقع در خیابان برادران شریفی جردن، از پرده های بالارو اسکرین، استفاده شده است. در هر فضا، متناسب با نیاز آن فضا از رنگ و اسکرین با درصد دید متفاوت استفاده شده است. در این پروژه علاوه بر پنجره ها برای حفظ حریم خصوصی هر فضا، در پارتیشن ها نیز از پرده های بالارو اسکرین استفاده شده است.