پروژه مسکونی اهواز (Ahvaz)

پروژه مسکونی اهواز (Ahvaz) | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده مسکونی اهواز

در پروژه مسکونی اهواز، برای هر فضایی از پرده ای متفاوت در آن فضا استفاده شده است . برای سالن از ترکیب دکوری های حریر و اسکرین استفاده شده است و برای اتاق خواب ها از پرده های مختلف و متناسب با آن فضا استفاده شده است.