پروژه مسکونی داریوش (Darioush)

پروژه مسکونی داریوش (Darioush)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده مسکونی داریوش

پرده های چند لایه یکی از زیباترین و متنوع ترین حالات پرده می باشد. در سالن پروژه مسکونی داریوش واقع در خیابان کامرانیه ، از ترکیب پرده های رومن، دکوری های پارچه ای و حریر استفاده شده است.