پروژه هتل ایرمان (Irman Hotel)

پروژه هتل ایرمان (Irman Hotel)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده هتل ایرمان

در پروژه هتل ایرمان واقع در جزیره قشم، از ترکیب پرده های کنار رو و حریر برای اتاق خواب ها جهت امکان تنظیم نور طبق استاندارد های هتلی استفاده شده است و در فضای لابی از پرده های رومن بالا رو به همراه حریر استفاده شده است.