از 18 تا 21 بهمن ماه در "سالن 5 غرفه 25" نمایشگاه بین المللی هتلداری منتظر دیدارتان هستیم.

مقالات بیشتری را به زودی منتشر خواهیم کرد