30 آذر 1400

راهنمای گام به گام اندازه گیری پنجره برای پرده

از میان تمام وسایل تزئینی موجود در خانه، پرده ها می توانند یکی از مهم ترین اجزا باشند. اندازه گیری پرده پیش از نصب آن اهمیت […]
26 دی 1400

راهنمای قدم به قدم در نصب پرده شید

برای جلوگیری از ورود نور و گرمای خورشید به داخل خانه، پرده شید یکی از پرکاربردترین انتخاب ها محسوب می شود. اما آیا نصب این پرده […]