فرآیند ساخت پرده های حصیری از گذشته تا امروز به چه صورت بوده است؟

تاریخچه فرآیند ساخت پرده حصیری از گذشته تا امروز | گروه پرده وراتی

بامبو از گذشته تا به امروز یکی از پرکاربردترین گیاهان در ساخت اجسام و لوازم مختلف بوده است که قدمت آن به شرق آسیا می رسد. امروزه پرده های حصیری یا بامبو از جمله پرده هایی هستند که بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند چرا که هم سازگار با محیط زیست هستند هم می توانند […]