پروژه مسکونی داریوش 2 (Darioush)

پروژه مسکونی داریوش 2 (Darioush) | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده واحد مسکونی در منطقه داریوش

پرده های چند لایه یکی از زیباترین و متنوع ترین حالات پرده می باشد. در سالن پروژه مسکونی داریوش واقع در خیابان کامرانیه ، از ترکیب پرده های رومن، دکوری های پارچه ای و حریر استفاده شده است.