پروژه مسکونی سعادت آباد (Saadat Abad)

پروژه مسکونی سعادت آباد (Saadat Abad)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده مسکونی سعادت آباد

در پروژه مسکونی سعادت آباد برای سالن از ترکیب پرده دکوری پارچه ای به همراه پرده اسکرین بالارو استفاده شده است. و در اتاق خواب همین ترکیب با کرکره و دکوری حریر مورد استفاده قرار گرفته شده است.