پروژه مسکونی دماوند (Damavand)

پروژه مسکونی دماوند (Damavand)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده مسکونی دماوند

در پروژه ویلایی دماوند ، برای هر فضایی از پرده ای متفاوت در آن فضا استفاده شده است . استفابرای سالن از ترکیب پرده های کنار رو پانچ با پرده های اسکرین بالارو استفاده شده است. استفاده از کرکره برای آشپزخانه امکان تنظیم نور را برای فضا فراهم می آورد و برای اتاق خواب ها از پرده های مختلف و متناسب با آن فضا مانند دکوری و ریسه و کرکره استفاده شده است.