پروژه مسکونی ولنجک (Velenjak)

پروژه مسکونی ولنجک (Velenjak)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده مسکونی ولنجک

در پروژه مسکونی ولنجک، برای هر فضا پرده ای منحصر به فرد طراحی شده است. ترکیب دکوری جمع حریر، دکوری نیمه و حریر و … در رنگ هایی متناسب با هر فضا طراحی شده است.