از 18 تا 21 بهمن ماه در "سالن 5 غرفه 25" نمایشگاه بین المللی هتلداری منتظر دیدارتان هستیم.

COSMO

نوع نقش داماسک
نوع پارچه ژاکارد
تعداد رنگ 7
نوع مصرف پرده
عرض پارچه 145سانتی متر
جنس پارچه ویسکوز – پنبه
ویژگی های شستشو اتوکشیدن مجاز
شست و شو در تشت ممنوع
شست و شو با آب سرد ممنوع
استفاده از پروکلرواتیلن متوسط مجاز
خشک کردن با ماشین لباسشویی ممنوع